Privacyverklaring Tixxy B.V.

Laatste wijziging: 9 november 2019

Image Description

Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van Tixxy B.V., gevestigd aan De Langestraat 15, 2406TL Alphen aan den Rijn.

We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@tixxy.nl.

Jouw persoonsgegevens

In deze Privacyverklaring lees je hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Je kunt erop vertrouwen dat we op een zorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig voordat je bepaalde keuzes maakt.

Onze contactpersoon voor jouw vragen over privacy

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Tixxy B.V., stuur dan een mail aan info@tixxy.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over jou. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, e-mailadres en geboortedatum. Ook jouw bankrekening, telefoonnummer en IP-adres zijn persoonsgegevens.

Op basis waarvan verwerken we jouw persoonsgegevens?

Natuurlijk mogen we jouw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag is voor de verwerking’.

Verwerkingsovereenkomst

Je hebt de voorwaarden met een evenement geaccepteerd. We gebruiken jouw gegevens om de registratie mogelijk te maken met dit evenement.

Tixxy B.V. heeft een verwerkingsovereenkomst met het evenement. Zij hebben ons aangegeven welke gegevens zij willen gebruiken. Voor hun zetten faciliteren wij de registratie. Het evenement ontvangt jouw gegevens.

Wettelijke verplichting

In de wet staan veel regels waaraan we ons als dataverwerker aan moeten houden. Bijvoorbeeld dat we persoonsgegevens moeten vastleggen en gebruiken.

Toestemming

Door middel van de verwerkingsovereenkomst met het evenement hebben wij toestemming om data te ontvangen. Het evenement moet zorgen dat zij toestemming hebben zodat Tixxy B.V. deze data mag verwerken.

Gerechtvaardigd belang

We mogen jouw persoonsgegevens gebruiken als we daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. We moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om jouw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan jouw recht op privacy. We wegen alle belangen dus af. Maar wanneer is dit? We lichten dit toe met een paar voorbeelden:

  1. We beschermen persoonsgegevens van jou, die van ons en die van anderen;
  2. We bewaren de persoonsgegevens van deelnemers om te zien of zij mee doen aan een evenement;
  3. Ook willen wij onze software op een efficiënte manier ontwikkelen en doen wij statistisch onderzoek.

Voor wie is Tixxy B.V.?

Tixxy B.V. wordt gebruikt door evenementen om deelnemers te registeren voor het evenement dat zij eenmalig of met herhaling organiseren.

Cookies en vergelijkbare technieken

Tixxy B.V. maakt gebruik van analytische tools waarmee we het gebruik van onze applicatie meten.

Meer informatie over cookies en vergelijkbare technieken lees je op Tixxy B.V. onder Cookies.

Gebruik van persoonsgegevens met of zonder jouw toestemming

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met het evenement waar u bij betrokken bent. Met deze organisatie hebben wij een verwerkingsovereenkomst. Zij zijn verantwoordelijk voor de juiste toestemming.

Goed om te weten:

Als we jouw persoonsgegevens gebruiken op basis van de wet of een ‘gerechtvaardigd belang’, dan mag dat zonder jouw toestemming. Je kunt hier wel bezwaar tegen maken.

Andere partijen die jouw persoonsgegevens gebruiken

Er zijn situaties waarin we jouw persoonsgegevens moeten geven aan personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Je leest hieronder wie dat zijn.

Onze dienstverleners

We werken samen met bedrijven die ons helpen met onze dienstverlening, zoals ICT serviceproviders. We mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan hen geven, daar zijn wettelijke regels voor. We kiezen deze bedrijven dus zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.
We kunnen ook partijen inschakelen die diensten aan ons verlenen zoals, advocaten en accountants. Wanneer deze partijen persoonsgegevens verwerken, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik ervan.

Bevoegde publieke instanties

Onze toezichthouders zoals de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, en andere overheidsinstanties kunnen persoonsgegevens van jou bij ons opvragen. In de wet staat wanneer we die moeten geven.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

We doen onze uiterste best om jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen:

  1. We investeren voortdurend in onze systemen, procedures en mensen;
  2. We trainen onze mensen om veilig om te gaan met jouw gegevens.

Veiligheid is iets waar we ook sámen met jou aan willen werken. Heb je bijvoorbeeld te maken gehad met lekken in de beveiliging? Dit kan je dat via de website van abnamro.nl vertrouwelijk aan ons melden.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens in elk geval zolang dat nodig is voor het bereiken van het doel.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan. Dan moeten we die persoonsgegevens dus ook zo lang bewaren.

Het kan zijn dat we betrokken raken bij een rechtszaak of andere procedure. Om aan te kunnen tonen hoe de zaak in elkaar zit, bewaren we persoonsgegevens. We kunnen die in een archief bewaren totdat een eventuele claim verjaard is en we niet meer betrokken kunnen worden bij een procedure.

Jouw rechten

Inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking

  1. Je hebt het recht een overzicht op te vragen van alle persoonsgegevens die we van jou gebruiken voor Tixxy B.V.;
  2. Kloppen jouw persoonsgegevens niet? Dan kan je ons vragen jouw persoonsgegevens te wijzigen;
  3. Je kunt ons altijd vragen jouw persoonsgegevens te wissen. Sommige gegevens moeten wij echter bewaren. Bijvoorbeeld voor fraudedetectie of omdat het transactiegegevens zijn die wij volgens de wet moeten bewaren;
  4. Je kunt ons ook vragen tijdelijk het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen: 4.1: Je denkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn, 4.2: We maken ten onrechte gebruik van jouw persoonsgegevens 4.3: We willen jouw persoonsgegevens vernietigen, maar je hebt ze nog nodig (bijvoorbeeld na de bewaartermijn).

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)

Je kunt bij ons de persoonsgegevens opvragen die we van jou hebben opgeslagen. Dit zijn de persoonsgegevens die we met toestemming hebben verkregen. Dat heet ‘dataportabiliteit’.

Let op de veiligheid van jouw gegevens

Controleer of de partij aan wie je jouw persoonsgegevens wilt geven, te vertrouwen is en net zo veilig met jouw persoonsgegevens omgaat als wij. Wil je persoonsgegevens ontvangen? Let er dan op dat je eigen apparatuur veilig genoeg is en bijvoorbeeld niet is gehackt of kan worden gehackt. Jouw gegevens kunnen voor criminelen heel interessant zijn. Wil je de persoonsgegevens opvragen die we over je hebben ontvangen of aan een andere partij geven? Dien dan een verzoek bij de onderwijsinstelling met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben.

Contact

Heb je een vraag, idee of klacht richting Tixxy B.V.? Neem dan contact op via 033 – 2003 082 (voor buitenland +03133 – 2003 082).

Vragen over de Privacyverklaring kun je mailen naar: info@tixxy.nl. We helpen je graag!

Ben je het niet eens met de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je een klacht indienen. Dit kan eventueel ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacyverklaring

Tixxy B.V. blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze Privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. De onderwijsinstelling met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben zullen wij informeren. We adviseren je om de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Image Description
Image Description
Image Description